SIACE

rus 🇷🇺

Kallid sõbrad!!! Mul on rõõm jagada teiega meeldivaid uudiseid. Meie raske töö on kandnud vilja me oleme saavutanud oma eesmärgi,et aidata heasoovlike kasvatajaid, loomaomanike ja ostjaid.

1.oktoobrist 2019 alustas Eestis tööd spetsiaalne Rahvusvaheline Arbitraažkohus (Rahvusvaheline vahekohus)(Specialized International Arbitration Court – SIACE).
SIACE on loodud Kassikasvatajate klubis Markiss (EESTI), kooskõlas EV seadustega.

SIACE arutab loomade võõrandamise (ost-müük, annetus jne), pidamise ja transpordiga seotud vaidlusi, samuti muid lemmikloomadega seotud vaidlusi mis kuulub SIACE pädevusse.

Selleks, et SIACEl oleks juurdepääs vaidlusele, tuleb (ostu-, müügi-, kinke, loovutus-) lepingusse kanda sisse vahekohtuklausel (Arbitration clause), kuhu tuleb ära märkida kohtualluvus, kohaldatav õigus ja menetluskeel
Peale tekkinud vaidlust võivad osapooled koostada vahekohtuleppe, eraldi dokumendina, milles on välja toodud ka SIACE kohtualluvus.
Vahekohtu otsused, sealhulgas SIACE, täidetakse ühistel alustel.

Vahekohtunikud on kogenud, kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistid mitte ainult õiguse, vaid ka lemmikloomade aretamise valdkonnas, teades selle valdkonna ettevõtluse käibe kombeid. Pooltele antakse vastavalt kodukorrale õigus valida vahekohtunik iseseisvalt.

Vajadusel viivad läbivaatuse läbi akrediteeritud eksperdid (felinoloogid, koerajuhid, veterinaararstid), mis välistab ebakompetentsuse vaidluse kitsa spetsialiseerumise tõttu.

SIACE töötab vastavalt vahekohtu nõukogu (SIACE) poolt kinnitatud reeglitele.
Vahekohus (SIACE).

Eeskirjade ja vahekohtuklausli tekst avaldatakse peagi Kassikasvatajate klubi Markiss ametlikul veebisaidil (Markiss.org) – vene, inglise ja eesti keeles 

☝

Päringud ja nõuanded atrium.eesti@gmail.com

Arbiterid

Reglement

Vahekohtuklausel